Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

Wszystkie węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych w obiektach powinny, zgodnie z przepisami, być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze raz na 5 lat.

Wykonujemy próby ciśnieniowe węży hydrantowych zgodnie z Polskimi Normami.

 

 

zakres pracy:


– Podczas badania każdy wąż zostaje napełniony wodą.

– Następnie ciśnienie wewnątrz węża zostaje podniesione do 12 bar (maksymalne ciśnienie robocze).


Jeśli w czasie tego badania zostanie stwierdzona szczelność wąż zostaje zatwierdzony do dalszego użytkowania (nawet 20-30 letnie węże potrafią być sprawne !! nie trzeba od razu kupować nowych)

 

Po zakończonych badaniach wystawiamy stosowną dokumentację podpisaną przez uprawnionych specjalistów. Dokument ten jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych oraz Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie obowiązków wynikających z §3.4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

Na każdym badanym wężu zostaje wytłoczona „kontrolka” potwierdzająca wykonanie w/w czynności.


 

Cena badania ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji w zależności od ilości węży oraz innych wykonywanych usług (30-60 zł/szt.)

 

Jeśli jesteście państwo zainteresowani wykonaniem prób ciśnieniowych węży hydrantowych oraz ustaleniem cen prosimy o kontakt:

KONTAKT kliknij tutaj
 
 
Podstawa prawna:     kliknij

 

Zobacz także: