SZKOLENIA ppoż.

Prowadzimy profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe pracowników.

  1. Szkolenia w postaci prezentacji multimedialnej prowadzone są przez inżynierów, specjalistów do spraw bezpieczeństwa pożarowego.
  2.  Terminy szkolenia dostosowujemy indywidualnie do potrzeb klienta.

Dlaczego my ?

1. Szkolenia w naszym wykonaniu są ciekawe, wzbogacone o filmiki.
2. Staramy się wpłynąć na świadomość zagrożenia omawiając prawdziwe zdarzenia.
3.

Właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest zapewnić ochronę przeciwpożarową, między innymi poprzez ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego) oraz zaznajomienia z nimi pracowników (np. w formie szkolenia) – art. 4. ust. 1. pkt 4a) i 5) ustawy o ochronie przeciwpożarowej.Udział w szkoleniu przeciwpożarowym jest obowiązkiem wszystkich pracowników.

 
 
Tematyka wykładów
 

Podczas szkolenia pracownicy powinni zostać zaznajomieni z:

 

– sposobem postępowania na wypadek powstania pożaru,

– sposobem alarmowania o pożarze,

– sposobem ogłaszania alarmu o zagrożeniu i prowadzenia ewakuacji

– rodzajem i miejscem rozmieszczenia gaśnic w budynku,

– rodzajem i miejscem rozmieszczenia hydrantów w budynku,

– lokalizacją głównego wyłącznika prądu w budynku,

– lokalizacją kurka głównego instalacji gazowej,

– sposobem obsługi i bezpiecznego użycia gaśnic występujących w obiekcie,

– sposobem obsługi i bezpiecznego użycia hydrantów występujących w obiekcie,

– znaczeniem znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.

 

Ilość godzin przewidziana na szkolenie – 2 godziny.

 

Po przeprowadzeniu szkolenia przeciwpożarowego zostają wystawione zaświadczenia, które należy przechowywać w aktach osobowych pracownika..

 
 

Wykładowcami zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową są inżynierowie, specjaliści do spraw bezpieczeństwa pożarowego.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szkoleniami prosimy o kontakt:

 KONTAKTkliknij tutaj

W sprawie wątpliwiści dotyczących zmian w kodeksie pracy – kliknij tutaj

Zobacz także: