Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z przepisami aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinna być wykonywana raz na dwa lata lub, zgodnie z zapisem rozporządzenia, po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Zatem w prostych słowach jeżeli zmiany nie są istotne, np. pojawiły się dodatkowe drzwi w jakiś pokoju biurowym, czy postała nowa ścianka nie wpływająca na zmianę warunków ewakuacji, to nie trzeba robić takiej aktualizacji przed upływem 2 lat od jej napisania. Jeżeli po dwóch latach również nic się nie zmieniło to też, często wystarczy tylko wpis do karty aktualizacji, która powinna się w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego znajdować jako np. załącznik.

Nie mniej jednak należy pilnować terminu aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ponieważ po terminie 2 lat od jej napisania staje się nieaktualna i może to spowodować jakieś problemy administracyjne czy ubezpieczeniowe.

Dobrze jak wykonawca takiej instrukcji sam pilnuje terminu jej aktualizacji i w odpowiednim czasie przypomni o konieczności jej aktualizacji. Tak przynajmniej powinno wyglądać profesjonalne działanie.

 

Pozdrawiam

mgr inż. Jeremi Modrzewski