Audyty Ppoż

Wykonujemy audyty obiektów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Audyty wykonują inżynierowie pożarnictwa, Specjaliści ds. bezpieczeństwa pożarowego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zakres prac:

 • null

  Przeprowadzamy szczegółową wizję lokalną w obiekcie

 • null

  Wykonujemy dokładną analizę wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości

 • null

  Przygotowujemy obszerny raport uwzględniający działania jakie trzeba wykonać, aby spełnić wymagania przepisów

 • null

  W razie potrzeby wykonujemy kosztorysy i pomagamy dobrać odpowiednich wykonawców