Kiedy budynek może zostać zakwalifikowany jako zagrażający życiu?

Podczas kontroli  budynku przez funkcjonariuszy wydziałów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej obiekt w skrajnych wypadkach może zostać zakwalifikowany jako zagrażający życiu. I w tym przypadku decyzje administracyjne są bardzo szybkie, a czas realizacji tych decyzji bardzo krótki, inaczej obiekt może zostać zwyczajnie zamknięty bo sprawa zostaje automatycznie zgłoszona do nadzoru budowlanego. Kiedy i w jakich przypadkach użytkowany obiekt może zostać zakwalifikowany jako zagrażający życiu określa paragraf 16 rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Przepis ten…

Czytaj dalej

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z przepisami aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinna być wykonywana raz na dwa lata lub, zgodnie z zapisem rozporządzenia, po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Zatem w prostych słowach jeżeli zmiany nie są istotne, np. pojawiły się dodatkowe drzwi w jakiś pokoju biurowym, czy postała nowa ścianka nie wpływająca na zmianę warunków ewakuacji, to nie trzeba robić takiej aktualizacji przed upływem 2 lat od jej napisania. Jeżeli po dwóch latach również nic się nie zmieniło to też, często wystarczy tylko wpis do karty aktualizacji, która powinna…

Czytaj dalej

Uwaga na oszustów od Instrukcji ppoż.

Dzisiaj niestety dowiedziałem się że ktoś podpisujący się jako Adam Szulc ukradł grafikę z mojej strony internetowej. Pod słowem grafika oprócz samego wyglądu strony mam na myśli również grafikę rysunków jakie przygotowuję podczas opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Oferuje ten człowiek opracowanie Instrukcji „zdalnie” i jak pisze to obniży koszty opracowania o 60%. Proszę nie wierzyć w brednie, nie da się „zdalnie” przygotować tej dokumentacji, trzeba być na miejscu. Inaczej taki dokument zostanie źle opracowany i podważony przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.   Pozdrawiam Jeremi Modrzewski

Czytaj dalej

Próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja z budynku Temat wykonywania próbnej ewakuacji ludzi z budynków jest dość obszerny i dokładnie powinien być opisany w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego indywidualnie opracowanej dla danego obiektu (oprócz budynków mieszkalnych oczywiście). Nie mniej jednak trzeba uściślić kilka faktów. Nie dla każdego budynku dla którego jest wymagana Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagane jest przeprowadzanie tzw. „praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi” czyli w skrócie próbnej ewakuacji. Tu sprawa jest dość oczywista i określa to jednoznacznie § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,…

Czytaj dalej

Kiedy robi się przegląd gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych?

Częstotliwość wykonywania przeglądów i czynności konserwacyjnych gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych określa bardzo jasno rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W paragrafie 3.3 jest napisane „przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być  przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”. Wniosek z tego, że to producent gaśnicy czy innego urządzenia przeciwpożarowego określa co ile czasu należy taki przegląd czy konserwację wykonać. Informacja taka powinna być zawarta w instrukcji technologiczno-ruchowej takiego urządzenia…

Czytaj dalej

Wina projektanta?

Zaznaczam, że ten hydrant zewnętrzny, który wystaje na samym środku chodnika to zupełnie nowe dzieło wykonane podczas budowy metra i całej infrastruktury wokoło. Nieźle im to wyszło co? Ktoś zaprojektował, ktoś wykonał, poszło.  Myślę, że jakby przesunęli go na pas zieleni pomiędzy chodnikiem, a ścieżką rowerową to nie wpłynęło by to znacząco na wymagane przepisami odległości. Ponadto w sytuacji gdy lokalizacja jest kolizyjna stosuje się hydranty zewnętrzne podziemne. update: 22.12.2015 r. Przechodziłem niedawno tym chodnikiem i zostało to już poprawione. Hydrant został przeniesiony na pas zieleni i zamieniony na podziemny. Najważniejsze, że poprawione 🙂  

Czytaj dalej

Łamanie przepisów ppoż.

W świetle przepisów prawa odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe budynku ponosi właściciel, zarządca lub użytkownik budynku (w zależności od sporządzanej umowy cywilno-prawnej). Jeżeli na przykład w umowie najmu budynku nie jest ujęte, kto odpowiada za sprawy ochrony przeciwpożarowej to automatycznie odpowiedzialność ponosi właściciel lub ustanowiony zarządca. W praktyce odpowiedzialność ponosi np. prezes lecz nie zajmuje się on sprawami ppoż. bezpośrednio. Przekazuje tą odpowiedzialność na pracowników niższego szczebla czyli zazwyczaj na swoich zastępców, dyrektorów, kierowników administracji lub (w większych firmach i zakładach) osobach zatrudnionych specjalnie do tego celu jak inspektorów ppoż., bhp, specjalistów. Podejście to spraw ochrony…

Czytaj dalej

Mistrzowie montażu 2

A tutaj kolejni „specjaliści” co się popisali. Myślę że zawartość skrzynki hydrantowej, którą odnaleźliśmy nie pomogła im w logicznym myśleniu. Instalacja była sprawna, pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów wyszły pozytywnie ale biorąc pod uwagę fakt iż jest to garaż podziemny…. 🙂 Ciekawe gdzie jest kierownik budowy bo tu jak widać wszystko jest zamontowane i podłączone „na gotowo”.

Czytaj dalej

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Nie daj sobie wcisnąć lipy

Co prawda poprawiła się „jakość” opracowywanych przez różne uprawnione osoby Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, ale nadal wpadają mi w ręce tzw. „lipy”. Nie przykładają się niektórzy zupełnie, a nie znającemu się na temacie użytkownikowi oddają knigę, która nikomu nie posłuży.  Dokument wypełniony niepotrzebnymi, ogólnymi informacjami, niestarannie wykonane rysunki (albo w ogóle bez rysunków co jest niezgodne z przepisami) czasem nawet 70 stron! Po co tyle? Takie działanie będziemy potępiać bo Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ma pewne zadanie do wykonania. Musi zawierać informacje zrozumiałe dla osób nie mających na co dzień do czynienia…

Czytaj dalej

Mistrzowie montażu

Czasami jak przyjadę na sprawdzenie sprawności instalacji  hydrantowej np. po montażu to nie wierzę w to co widzę. Niby fachowcy montują bo przecież hydraulicy, a tu takie cyrki. A najlepsze jest w tym wszystkim to, że producent hydrantów wewnętrznych do każdej skrzynki dokłada „instrukcję montażu”.  Ci „fachowcy” przeszli samych siebie, dobrze że przynajmniej ciśnienie i wydajność instalacji hydrantowej mieściła się w normach. No cóż, musieli przyjechać i skrzynki przekładać. W razie czego wiem jakie firmy instalacyjne nie robią takich błędów, niepewno te z którymi współpracuje 🙂

Czytaj dalej