Kiedy budynek może zostać zakwalifikowany jako zagrażający życiu?

Podczas kontroli  budynku przez funkcjonariuszy wydziałów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej obiekt w skrajnych wypadkach może zostać zakwalifikowany jako zagrażający życiu. I w tym przypadku decyzje administracyjne są bardzo szybkie, a czas realizacji tych decyzji bardzo krótki, inaczej obiekt może zostać zwyczajnie zamknięty bo sprawa zostaje automatycznie zgłoszona do nadzoru budowlanego. Kiedy i w jakich przypadkach użytkowany obiekt może zostać zakwalifikowany jako zagrażający życiu określa paragraf 16 rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Przepis ten…

Czytaj dalej

Próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja z budynku Temat wykonywania próbnej ewakuacji ludzi z budynków jest dość obszerny i dokładnie powinien być opisany w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego indywidualnie opracowanej dla danego obiektu (oprócz budynków mieszkalnych oczywiście). Nie mniej jednak trzeba uściślić kilka faktów. Nie dla każdego budynku dla którego jest wymagana Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagane jest przeprowadzanie tzw. „praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi” czyli w skrócie próbnej ewakuacji. Tu sprawa jest dość oczywista i określa to jednoznacznie § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,…

Czytaj dalej

Łamanie przepisów ppoż.

W świetle przepisów prawa odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe budynku ponosi właściciel, zarządca lub użytkownik budynku (w zależności od sporządzanej umowy cywilno-prawnej). Jeżeli na przykład w umowie najmu budynku nie jest ujęte, kto odpowiada za sprawy ochrony przeciwpożarowej to automatycznie odpowiedzialność ponosi właściciel lub ustanowiony zarządca. W praktyce odpowiedzialność ponosi np. prezes lecz nie zajmuje się on sprawami ppoż. bezpośrednio. Przekazuje tą odpowiedzialność na pracowników niższego szczebla czyli zazwyczaj na swoich zastępców, dyrektorów, kierowników administracji lub (w większych firmach i zakładach) osobach zatrudnionych specjalnie do tego celu jak inspektorów ppoż., bhp, specjalistów. Podejście to spraw ochrony…

Czytaj dalej

Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia przeciwpożarowe pracowników w firmie to obowiązek właściciela danej firmy w takim samym stopniu jak szkolenia BHP. Wymóg ten zapisany jest w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Udział w szkoleniu przeciwpożarowym jest obowiązkiem wszystkich pracowników pracujących w budynku. Szkolenie każdego pracownika należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy. Podczas takiego szkolenia pracownik powinien być zaznajomiony z : – sposobem postępowania na wypadek powstania pożaru, – sposobem alarmowania o pożarze, – sposobem ogłaszania alarmu i prowadzenia ewakuacji, – rodzajem i miejscem rozmieszczenia gaśnic, hydrantów oraz innych urządzeń przeciwpożarowych w budynku, – sposobem obsługi i bezpiecznego użycia gaśnic i hydrantów występujących…

Czytaj dalej

Pilnowanie spraw ochrony przeciwpożarowej w budynku

Każdy istniejący budynek jest czyjąś własnością, ktoś nim zarządza lub trwale użytkuje. Każdy budynek również (oprócz mieszkalnych, chyba że maja garaż podziemny) ma bardziej lub mniej zaawansowane zabezpieczenia przeciwpożarowe. W jednym są to tylko gaśnice, w innym całe systemy sygnalizacji pożarowej, instalacje tryskaczowe, hydrantowe itp. Wszystko zależy od wielkości i przeznaczenia danego obiektu. Wszystkie występujące urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy zgodnie z wymaganiami wymaga okresowych przeglądów i konserwacji. Niedawna nowelizacja Ustawy Prawo Pracy wymaga od właścicieli firm, budynków wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za „sprawy przeciwpożarowe”. Osoba taka zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji…

Czytaj dalej

Po co ochrona przeciwpożarowa budynku?

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za sprawy techniczne budynku, Jesteś dyrektorem, zarządcą lub właścicielem jakiegoś obiektu napewno wiesz, że zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku to jedna z podstawowych spraw jakie należy przypilnować. Nie tylko z punktu widzenia samego bezpieczeństwa budynku i osób w nim przebywających (a przecież ktoś jest za te osoby odpowiedzialny), ale chociażby z faktu, że wymagają tego przepisy ochrony przeciwpożarowej zawarte w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach wspomaganych przez Polskie Normy. Komórką odpowiedzialną za egzekwowanie realizacji tych wymagań jest Państwowa Straż Pożarna i powołane specjalnie do tego celu wydziały kontrolno-rozpoznawcze w komendach miejskich i powiatowych. Nie mniej jednak w tym…

Czytaj dalej