Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z przepisami aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinna być wykonywana raz na dwa lata lub, zgodnie z zapisem rozporządzenia, po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Zatem w prostych słowach jeżeli zmiany nie są istotne, np. pojawiły się dodatkowe drzwi w jakiś pokoju biurowym, czy postała nowa ścianka nie wpływająca na zmianę warunków ewakuacji, to nie trzeba robić takiej aktualizacji przed upływem 2 lat od jej napisania. Jeżeli po dwóch latach również nic się nie zmieniło to też, często wystarczy tylko wpis do karty aktualizacji, która powinna…

Czytaj dalej

Uwaga na oszustów od Instrukcji ppoż.

Dzisiaj niestety dowiedziałem się że ktoś podpisujący się jako Adam Szulc ukradł grafikę z mojej strony internetowej. Pod słowem grafika oprócz samego wyglądu strony mam na myśli również grafikę rysunków jakie przygotowuję podczas opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Oferuje ten człowiek opracowanie Instrukcji „zdalnie” i jak pisze to obniży koszty opracowania o 60%. Proszę nie wierzyć w brednie, nie da się „zdalnie” przygotować tej dokumentacji, trzeba być na miejscu. Inaczej taki dokument zostanie źle opracowany i podważony przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.   Pozdrawiam Jeremi Modrzewski

Czytaj dalej

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Nie daj sobie wcisnąć lipy

Co prawda poprawiła się „jakość” opracowywanych przez różne uprawnione osoby Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, ale nadal wpadają mi w ręce tzw. „lipy”. Nie przykładają się niektórzy zupełnie, a nie znającemu się na temacie użytkownikowi oddają knigę, która nikomu nie posłuży.  Dokument wypełniony niepotrzebnymi, ogólnymi informacjami, niestarannie wykonane rysunki (albo w ogóle bez rysunków co jest niezgodne z przepisami) czasem nawet 70 stron! Po co tyle? Takie działanie będziemy potępiać bo Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ma pewne zadanie do wykonania. Musi zawierać informacje zrozumiałe dla osób nie mających na co dzień do czynienia…

Czytaj dalej

Co to jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zwana również potocznie – instrukcja przeciwpożarowa lub instrukcja pożarowa jest głównym i podstawowym dokumentem zawierającym informacje na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej danego budynku. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego składa się z części opisowej oraz części graficznej – rzutów kondygnacji z znaczonym rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego, drogami ewakuacyjnymi oraz opisem pomieszczeń Wymóg opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określa § 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).   Dla kogo wymagana jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Zgodnie z podana…

Czytaj dalej

Co powinna zawierać Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Odpowiadając na to pytanie należy przede wszystkim zacząć od faktu, że Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna składać się z dwóch członów, części opisowej – treści oraz części graficznej – rzuty kondygnacji i plan sytuacyjny terenu. Część graficzna jest swoistym uzupełnieniem treści, przedstawieniem warunków ochrony przeciwpożarowej jako obrazu, który jest bardziej przyswajalny niż sam „goły” tekst. Wszelkie informacje do części opisowej jaki i do części graficznej zbierane są podczas wizji lokalnej w obiekcie. Trzeba w tym miejscu również zaznaczyć, że Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem przede wszystkim dla właściciela, zarządcy i użytkowników budynku, a zadaniem…

Czytaj dalej

Jak wprowadzić w życie Instrukcję przeciwpożarową?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, jak już wcześniej pisałem, jest dokumentem eksploatacyjnym budynku. W związku z tym powinna zostać „wprowadzona w życie”. Instrukcja obowiązuje od dnia podpisania przez zarządcę budynku (lub inną osobę odpowiedzialną np. Dyrektora, Prezesa, itp.). Do zapoznania się z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Najlepszym rozwiązaniem jest zorganizowanie szkolenia, podczas którego wszyscy pracownicy zostaną z nią zapoznani. Przyjęcie do wiadomości postanowień Instrukcji przeciwpożarowej pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem. Służy do tego wzór oświadczenia, które powinno być załącznikiem do Instrukcji….

Czytaj dalej

Najważniejsze elementy w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Zakres treści Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest ściśle określony przez §6. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).   Nie mniej jednak należy pamiętać, że Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem przede wszystkim dla użytkownika obiektu (który również najczęściej jest jego właścicielem lub/i zarządcą). Według mojej oceny (a bazuje na doświadczeniu i obserwacji) najważniejsze, aby w treści Instrukcji porządnie opracowane były: warunki ochrony przeciwpożarowej – czyli wszystko to co charakteryzuje budynek pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Są to wyszczególnione zazwyczaj w punktach elementy…

Czytaj dalej