Kiedy robi się przegląd gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych?

Częstotliwość wykonywania przeglądów i czynności konserwacyjnych gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych określa bardzo jasno rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W paragrafie 3.3 jest napisane „przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być  przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”. Wniosek z tego, że to producent gaśnicy czy innego urządzenia przeciwpożarowego określa co ile czasu należy taki przegląd czy konserwację wykonać. Informacja taka powinna być zawarta w instrukcji technologiczno-ruchowej takiego urządzenia…

Czytaj dalej