Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia przeciwpożarowe pracowników w firmie to obowiązek właściciela danej firmy w takim samym stopniu jak szkolenia BHP. Wymóg ten zapisany jest w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Udział w szkoleniu przeciwpożarowym jest obowiązkiem wszystkich pracowników pracujących w budynku. Szkolenie każdego pracownika należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy. Podczas takiego szkolenia pracownik powinien być zaznajomiony z : – sposobem postępowania na wypadek powstania pożaru, – sposobem alarmowania o pożarze, – sposobem ogłaszania alarmu i prowadzenia ewakuacji, – rodzajem i miejscem rozmieszczenia gaśnic, hydrantów oraz innych urządzeń przeciwpożarowych w budynku, – sposobem obsługi i bezpiecznego użycia gaśnic i hydrantów występujących…

Czytaj dalej

Nowa kategoria na blogu

Pojawiła się nowa kategoria na blogu, mianowicie „Dla zarządców nieruchomości”. Będą pojawiały się tu regularne wpisy poruszające tematykę ochrony przeciwpożarowej dotyczące konkretnych budynków przede wszystkim mieszkalnych. Dlaczego głównie mieszkalnych? Ponieważ na codzień spotykam się z niewielką wiedzą na ten temat wśród administratorów nieruchomości, a przez to są podatni na różnego rodzaju naciąganie, którego, niestety w tej branży nie brakuje.   Zapraszam do regularnego odwiedzania. Jeremi Modrzewski

Czytaj dalej

Pilnowanie spraw ochrony przeciwpożarowej w budynku

Każdy istniejący budynek jest czyjąś własnością, ktoś nim zarządza lub trwale użytkuje. Każdy budynek również (oprócz mieszkalnych, chyba że maja garaż podziemny) ma bardziej lub mniej zaawansowane zabezpieczenia przeciwpożarowe. W jednym są to tylko gaśnice, w innym całe systemy sygnalizacji pożarowej, instalacje tryskaczowe, hydrantowe itp. Wszystko zależy od wielkości i przeznaczenia danego obiektu. Wszystkie występujące urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy zgodnie z wymaganiami wymaga okresowych przeglądów i konserwacji. Niedawna nowelizacja Ustawy Prawo Pracy wymaga od właścicieli firm, budynków wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za „sprawy przeciwpożarowe”. Osoba taka zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji…

Czytaj dalej

Po co ochrona przeciwpożarowa budynku?

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za sprawy techniczne budynku, Jesteś dyrektorem, zarządcą lub właścicielem jakiegoś obiektu napewno wiesz, że zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku to jedna z podstawowych spraw jakie należy przypilnować. Nie tylko z punktu widzenia samego bezpieczeństwa budynku i osób w nim przebywających (a przecież ktoś jest za te osoby odpowiedzialny), ale chociażby z faktu, że wymagają tego przepisy ochrony przeciwpożarowej zawarte w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach wspomaganych przez Polskie Normy. Komórką odpowiedzialną za egzekwowanie realizacji tych wymagań jest Państwowa Straż Pożarna i powołane specjalnie do tego celu wydziały kontrolno-rozpoznawcze w komendach miejskich i powiatowych. Nie mniej jednak w tym…

Czytaj dalej

Co to jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zwana również potocznie – instrukcja przeciwpożarowa lub instrukcja pożarowa jest głównym i podstawowym dokumentem zawierającym informacje na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej danego budynku. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego składa się z części opisowej oraz części graficznej – rzutów kondygnacji z znaczonym rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego, drogami ewakuacyjnymi oraz opisem pomieszczeń Wymóg opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określa § 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).   Dla kogo wymagana jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Zgodnie z podana…

Czytaj dalej

Co powinna zawierać Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Odpowiadając na to pytanie należy przede wszystkim zacząć od faktu, że Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna składać się z dwóch członów, części opisowej – treści oraz części graficznej – rzuty kondygnacji i plan sytuacyjny terenu. Część graficzna jest swoistym uzupełnieniem treści, przedstawieniem warunków ochrony przeciwpożarowej jako obrazu, który jest bardziej przyswajalny niż sam „goły” tekst. Wszelkie informacje do części opisowej jaki i do części graficznej zbierane są podczas wizji lokalnej w obiekcie. Trzeba w tym miejscu również zaznaczyć, że Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem przede wszystkim dla właściciela, zarządcy i użytkowników budynku, a zadaniem…

Czytaj dalej

Jak wprowadzić w życie Instrukcję przeciwpożarową?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, jak już wcześniej pisałem, jest dokumentem eksploatacyjnym budynku. W związku z tym powinna zostać „wprowadzona w życie”. Instrukcja obowiązuje od dnia podpisania przez zarządcę budynku (lub inną osobę odpowiedzialną np. Dyrektora, Prezesa, itp.). Do zapoznania się z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Najlepszym rozwiązaniem jest zorganizowanie szkolenia, podczas którego wszyscy pracownicy zostaną z nią zapoznani. Przyjęcie do wiadomości postanowień Instrukcji przeciwpożarowej pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem. Służy do tego wzór oświadczenia, które powinno być załącznikiem do Instrukcji….

Czytaj dalej

Najważniejsze elementy w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Zakres treści Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest ściśle określony przez §6. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).   Nie mniej jednak należy pamiętać, że Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem przede wszystkim dla użytkownika obiektu (który również najczęściej jest jego właścicielem lub/i zarządcą). Według mojej oceny (a bazuje na doświadczeniu i obserwacji) najważniejsze, aby w treści Instrukcji porządnie opracowane były: warunki ochrony przeciwpożarowej – czyli wszystko to co charakteryzuje budynek pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Są to wyszczególnione zazwyczaj w punktach elementy…

Czytaj dalej