INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w naszym wykonaniu: (opracowana treść + część graficzna + plany ewakuacji) Opracowana jest zgodnie z najnowszymi przepisami (z 2010 r.) Zawiera plany graficzne rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i ewakuacji Zawiera dodatkowe plany ewakuacji do wywieszenia na korytarzach. Wykonywana jest przez inżynierów, specjalistów ds. bezpieczeństwa pożarowego. Spełnia wszystkie wytyczne Państwowej Straży Pożarnej. Poniżej przedstawiamy przykładową grafikę planów ewakuacji: Aby wycenić koszt opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego prosimy o kontakt telefoniczny: 502-099-972 lub e-mailowy: biuro@modpoz.pl.Do wyceny potrzebne są informacje dotyczące wielkości i przeznaczenia obiektu: ilość kondygnacji, powierzchnia, kategoria (biurowy, magazynowy, produkcja…

Czytaj dalej

Pomiary hydrantów (badania wydajności i ciśnienia)

Wykonujemy pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych roczne oraz do odbiorów budynków 1. Po zakończonych pomiarach przygotowujemy dokumentację zgodną z PN-EN – protokół badania wydajności i ciśnienia. Mamy doświadczenie przy przygotowywaniu dokumentacji do odbioru budynków. 2. Nasze urządzenia posiadają aktualne świadectwa wzorcowania oraz dopuszczenia CNBOP, które zawsze dołączone są do protokołu z pomiarów. 3. Posiadamy aktualne uprawnienia do wykonywania badań hydrantów, które również dołączane są do protokołu z pomiarów.   Cena badania hydrantów ustalana jest indywidualnie  w zależności od ilości hydrantów Jeśli jesteście Państwo zainteresowani badaniami hydrantów oraz ustaleniem cen prosimy o kontakt:   KONTAKT…

Czytaj dalej

GAŚNICE (przeglądy i konserwacje)

Przeglądy wykonują specjaliści posiadający aktualne uprawnienia. Zgodnie z przepisami przeglądy wszystkich typów gaśnic należy wykonywać co  najmniej raz w roku oraz remont raz na 5 lat ze względu na pięcioletni okres ważności środków gaśniczych. Przeglądy wykonujemy na terenie obiektu i są one potwierdzone odpowiednim protokołem. Oprócz tego na każdej gaśnicy znajduje się kontrolka potwierdzająca jej sprawność.   W przypadku gdy gaśnica kwalifikuje się do remontu zabieramy ją do warsztatu serwisowego, a jeśli istnieje taka potrzeba dostarczamy gaśnice zastępcze.   Cena za przegląd ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji w zależności od ilości gaśnic  (4-10 zł/szt.) Cena za remont…

Czytaj dalej

Przygotowanie budynku do odbioru PSP

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem budynku do odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Zadanie realizowane jest według następującego schematu: 1. Przeprowadzamy kontrolę budowanego obiektu zapoznając się z wymaganymi warunkami ochrony przeciwpożarowej. 2. Przeprowadzamy audyt dokumentacji obiektu 3. Przygotowujemy plan przygotowania obiektu do odbioru oraz listę dokumentów niezbędny do skompletowania. 4. Przygotowujemy wymaganą instrukcję bezpieczeństwa pożarowego 5. Wykonujemy projekt ewakuacji oraz znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej 6. Dostarczamy sprzęt przeciwpożarowy i znaki ewakuacji wraz z montażem (opcjonalnie) Ponadto opcjonalnie w trakcie budowy możemy prowadzić nadzór nad prawidłowym montażem urządzeń przeciwpożarowych, a także stanowimy wsparcie…

Czytaj dalej

Przeglądy budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Zarządcom Nieruchomościami, Administratorom i Wspólnotom Mieszkaniowym proponujemy współprace w zakresie prowadzenia przeglądów budynków mieszkalnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Art.62 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 56, poz. 1118) oraz § 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Przegląd wykonywany jest przez inżynierów, specjalistów do spraw bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych i uwzględnia:   stan porzadku stwarzanego przez mieszkańców i składowania materiałów palnych, występowanie…

Czytaj dalej

EKSPERTYZY, OPINIE, RZECZOZNAWSTWO

OPRACOWUJEMY: opinie ppoż.- na wszystkie zmiany warunków użytkowych budynków, zabudowy korytarzy, wydzielenia i inne tego typu. ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynków, które wymagają dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych lub uzgodnienia rozwiązań zastępczych. Analizy warunków ochrony przeciwpożarowej budynków, potrzebne do wykonania projektów budowlanych i adaptacyjnych.   Opinie, ekspertyzy i analizy uzgadniane są ze stale z nami współpracującymi rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.   Ceny w/w dokumentacji ustalane są indywidualnie po wstępnej wizji lokalnej obiektu.                                                                   KONTAKT – kliknij tutaj Podstawa prawna – kliknij tutaj

Czytaj dalej

Stały nadzór ppoż. w obiekcie (INSPEKTOR PPOŻ.)

Od momentu zawarcia umowy INSPEKTOR PPOŻ. naszej firmy przejmuje obowiązki z zakresu prowadzenia dokumentacji ppoż. firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) oraz szkoli pracownika firmy odpowiedzialnego za ewakuację budynku.     W skład nadzoru wchodzi:   kontrola obiektu – cykliczne sprawdzanie stanu bezpieczeństwa pożarowego, prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej firmy, przeglądy gaśnic i badania hydrantów, opracowanie planów ewakuacji, procedur ewakuacyjnych itp. sporzadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (opcjonalnie),…

Czytaj dalej

Sprzedaż sprzętu ppoż. i znaków ewakuacyjnych

Zapewniamy kompleksowe wyposażenie budynków w sprzęt gaśniczy oraz znaki ewakuacyjne i ochrony ppoż. Aby otrzymać wycenę należałoby podać następujące informacje: powierzchnia wewnętrzna obiektu i ilość jego kondygnacji lub wysłać rzuty budynku przeznaczenie obiektu (np. biurowy, magazynowy, produkcyjny itp.) czy występują pomieszczenia techniczne lub specjalistyczne (serwerownia, UPS, rozdzielnia elektryczna, kotłownia, inne o podobnym przeznaczeniu). czy sama dostawa, czy dostawa i montaż. Na podstawie tych informacji obliczamy ilość niezbędnego sprzętu gaśniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedajemy sprzęt przeciwpożarowy – gaśnice i znaki ppoż. POLSKICH PRODUCENTÓW.

Czytaj dalej

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

Wszystkie węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych w obiektach powinny, zgodnie z przepisami, być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze raz na 5 lat. Wykonujemy próby ciśnieniowe węży hydrantowych zgodnie z Polskimi Normami.     zakres pracy: – Podczas badania każdy wąż zostaje napełniony wodą. – Następnie ciśnienie wewnątrz węża zostaje podniesione do 12 bar (maksymalne ciśnienie robocze). Jeśli w czasie tego badania zostanie stwierdzona szczelność wąż zostaje zatwierdzony do dalszego użytkowania (nawet 20-30 letnie węże potrafią być sprawne !! nie trzeba od razu kupować nowych)   Po zakończonych…

Czytaj dalej

PLANY EWAKUACJI

Specjalizujemy się w opracowaniu planów ewakuacji ludzi z budynków, których kluczowym elementem są plansze ewakuacyjne.   Plansze ewakuacyjne obrazują przede wszystkim: – drogi i kierunki ewakuacji do najbliższych wyjść ewakuacyjnych – rozmieszczenie , przycisków sygnalizacji pożarowej i innych – lokalizację charakterystycznych pomieszczeń budynku – miejsce w którym w danej chwili człowiek się znajduje – zaznaczony jako „TU JESTEŚ”   Plansze ewakuacyjne rozmieszczone w budynku służą również do orientacji ludzi przebywających w obiekcie co do miejsca , w którym się znajdują. Przykład planszy ewakuacyjnej poniżej:    Cena plansz ewakuacyjnych ustalana jest indywidualnie…

Czytaj dalej