Co to jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zwana również potocznie – instrukcja przeciwpożarowa lub instrukcja pożarowa jest głównym i podstawowym dokumentem zawierającym informacje na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej danego budynku.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego składa się z części opisowej oraz części graficznej – rzutów kondygnacji z znaczonym rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego, drogami ewakuacyjnymi oraz opisem pomieszczeń

Wymóg opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określa § 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

 

Dla kogo wymagana jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z podana powyżej podstawą prawną Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla wszystkich budynków użyteczności publicznej (biurowe, szkolnictwa, kultury, sportu, szpitale i opieka zdrowotna, handlowo-usługowe itp., produkcyjnych, magazynowych oraz zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty itp.). A także wszystkie pozostałe o podobnym przeznaczeniu.

Istotnym kryterium w przypadku tych budynków jest ich wielkość.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla budynków o wielkości powyżej 1000 m3 KUBATURY (mniej więcej 300 m2 powierzchni).

 

Więcej informacji na temat Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w dalszych wpisach.

Zapraszam do odwiedzania bloga i czytania.

mgr inż. Jeremi Modrzewski