GAŚNICE (przeglądy i konserwacje)

Przeglądy wykonują specjaliści posiadający aktualne uprawnienia.

Zgodnie z przepisami przeglądy wszystkich typów gaśnic należy wykonywać co  najmniej raz w roku oraz remont raz na 5 lat ze względu na pięcioletni okres ważności środków gaśniczych.

Przeglądy wykonujemy na terenie obiektu i są one potwierdzone odpowiednim protokołem. Oprócz tego na każdej gaśnicy znajduje się kontrolka potwierdzająca jej sprawność.

 

W przypadku gdy gaśnica kwalifikuje się do remontu zabieramy ją do warsztatu serwisowego, a jeśli istnieje taka potrzeba dostarczamy gaśnice zastępcze.

 

Cena za przegląd ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji w zależności od ilości gaśnic  (4-10 zł/szt.)

Cena za remont gaśnicy zależna jest od jej rodzaju oraz ewentualnych uszkodzeń (wg. cennika warsztatu serwisowego)


Wyposażamy obiekty w podręczny sprzęt gaśniczy oraz oznakowanie (wg. cennika producenta).

 

                             KONTAKT kliknij tutaj

 

Podstawa prawna:       kliknij

Zobacz także:

Sprzedaż  gaśnic (cennik)
Plany ewakuacji z rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego

 

INFORMACJE O RODZAJACH GAŚNIC
                      INFORMACJE O GRUPACH POŻARU
 
pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, np. pożary drewna, papieru, tworzyw sztucznych, tkanin itp.,
 

pożary cieczy palnych np. pożary benzyn, alkoholi, lakierów, rozpuszczalników, itp.,

pożary gazów palnych, np. pożary metanu, acetylenu, wodoru, gazu ziemnego i innych,

 

 

pożary metali,

 

pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.