Pomiary hydrantów (badania wydajności i ciśnienia)

Wykonujemy pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych roczne oraz do odbiorów budynków


1. Po zakończonych pomiarach przygotowujemy dokumentację zgodną z PN-EN – protokół badania wydajności i ciśnienia. Mamy doświadczenie przy przygotowywaniu dokumentacji do odbioru budynków.

2. Nasze urządzenia posiadają aktualne świadectwa wzorcowania oraz dopuszczenia CNBOP, które zawsze dołączone są do protokołu z pomiarów.

3. Posiadamy aktualne uprawnienia do wykonywania badań hydrantów, które również dołączane są do protokołu z pomiarów.

 

Cena badania hydrantów ustalana jest indywidualnie  w zależności od ilości hydrantów

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani badaniami hydrantów oraz ustaleniem cen prosimy o kontakt:

 

KONTAKT kliknij tutaj

 Kiedy należy wykonać badania hydrantów?

1. Badania hydrantów wykonuje się co roku w budynkach, w których się one znajdują. Po pierwsze dlatego, że wymagają tego aktualne przepisy przeciwpożarowe i niezbędnę jest to do utrzymania ubezpieczenia budynku, ale również dlatego, że instalacja ulega zaśniedzaniu i brak corocznego uruchamiania może po pewnym czasie spowodować jej niesprawność, a co za tym idzie kosztowne remonty.
2. Pomiary hydrantów wykonuje się po wykonaniu nowej instalacji w celu sprawdzenia czy posiada odpowiednie parametry ciśnienia i wydajności określone w PN-EN. Protokół z takiego badania jest niezbędny podczas odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną.


Na czym polega badanie hydrantów?

Badanie hydrantów polega na pomiarze parametrów technicznych instalacji wodociągowej przeciwpożarowej we wszystkich jej punktach poboru wody.

Czynność wygląda następująco:

– otwieramy skrzynkę hydrantową,

– podpinamy specjalne urządzenie pomiarowe do zaworu hydrantowego,

– otwieramy hydrant lejąc wodę do specjalnie przygotowanej do tego celu beczki, zapisujemy wyniki ciśnienia statycznego i dynamicznego.

– naklejamy na skrzynkę hydrantową „kontrolkę” potwierdzającą wykonanie ww. czynności,

– przygotowujemy odpowiedni protokół z obliczona wydajnością na każdym hydrancie, wnioskami i zaleceniami.

Podstawa prawna:      kliknij