Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Nie daj sobie wcisnąć lipy

Co prawda poprawiła się „jakość” opracowywanych przez różne uprawnione osoby Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, ale nadal wpadają mi w ręce tzw. „lipy”.

Nie przykładają się niektórzy zupełnie, a nie znającemu się na temacie użytkownikowi oddają knigę, która nikomu nie posłuży.  Dokument wypełniony niepotrzebnymi, ogólnymi informacjami, niestarannie wykonane rysunki (albo w ogóle bez rysunków co jest niezgodne z przepisami) czasem nawet 70 stron! Po co tyle?

Takie działanie będziemy potępiać bo Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ma pewne zadanie do wykonania. Musi zawierać informacje zrozumiałe dla osób nie mających na co dzień do czynienia z zganieniami ochrony przeciwpożarowej. Jak najwięcej powinno przekazywać się w formie graficznej ponieważ człowiek lepiej zapamiętuje wzrokowo, a treść powinna być konkretna, zwięzła i na temat oraz zgodnie z § 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Pozdrawiam

mgr inż. Jeremi Modrzewski