Pilnowanie spraw ochrony przeciwpożarowej w budynku

Każdy istniejący budynek jest czyjąś własnością, ktoś nim zarządza lub trwale użytkuje. Każdy budynek również (oprócz mieszkalnych, chyba że maja garaż podziemny) ma bardziej lub mniej zaawansowane zabezpieczenia przeciwpożarowe.

W jednym są to tylko gaśnice, w innym całe systemy sygnalizacji pożarowej, instalacje tryskaczowe, hydrantowe itp.

Wszystko zależy od wielkości i przeznaczenia danego obiektu.

Wszystkie występujące urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy zgodnie z wymaganiami wymaga okresowych przeglądów i konserwacji.

Niedawna nowelizacja Ustawy Prawo Pracy wymaga od właścicieli firm, budynków wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za „sprawy przeciwpożarowe”. Osoba taka zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, kontaktu z firmami świadczącymi profesjonalne (bo tylko z takimi warto) usługi przeciwpożarowe, realizowaniem zaleceń pokontrolnych (w przypadku kontroli Państwowej Straży Pożarnej).

W tym przypadku osoba taka powinna przejść u specjalisty ds. bezpieczeństwa pożarowego niewielkie przeszkolenie, które wprowadzi w podstawowe zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową danego obiektu.

Pomocna jest tu również poprawnie opracowana Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, która powinna zawierać wszelkie potrzebne informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące tego właśnie budynku.

mgr inż. Jeremi Modrzewski