Próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja z budynku

Temat wykonywania próbnej ewakuacji ludzi z budynków jest dość obszerny i dokładnie powinien być opisany w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego indywidualnie opracowanej dla danego obiektu (oprócz budynków mieszkalnych oczywiście).

Nie mniej jednak trzeba uściślić kilka faktów. Nie dla każdego budynku dla którego jest wymagana Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagane jest przeprowadzanie tzw. „praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi” czyli w skrócie próbnej ewakuacji.

Tu sprawa jest dość oczywista i określa to jednoznacznie § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 poz.719), który mówi, w uproszczeniu, że wykonywanie próbnych ewakuacji wymagane jest dla budynków, w których przewiduje się jednoczesne przebywanie ponad 50 osób będących stałymi jego użytkownikami (sprawa oczywiście nie dotyczy budynków mieszkalnych).

Stali użytkownicy to osoby, które przebywają w budynku na stałe czyli chodzi głównie o pracowników. Czyli jeżeli na przykład w budynku pracuje 30 osób to pomimo iż taki obiekt może odwiedzić i 100 klientów dziennie to wykonywanie próbnych ewakuacji nie będzie wymagane.

Oczywiście nie zmienia to faktu, że procedury ewakuacyjne muszą być opracowane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a pracownicy przeszkoleni z nich teoretycznie (szkolenia ppoż.).

Częstotliwość wykonywania próbnej ewakuacji w budynku gdzie jest ona wymagana wynosi raz na dwa lata. Natomiast w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników (szkoły, przedszkola, internaty, domy studenckie itp.) częstotliwość wynosi raz do roku w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

 

Pozdrawiam

mgr inż. Jeremi Modrzewski