Wszystkie węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych w obiektach powinny, zgodnie z przepisami, być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze raz na 5 lat.

Wykonujemy próby ciśnieniowe węży hydrantowych zgodnie z Polskimi Normami.

Zakres prac:

 • null

  Podczas badania każdy wąż zostaje napełniony wodą.

  Następnie ciśnienie wewnątrz węża zostaje podniesione do 12 bar (maksymalne ciśnienie robocze).

 • null

  Jeśli w czasie tego badania zostanie stwierdzona szczelność wąż zostaje zatwierdzony do dalszego użytkowania (nawet 20-30 letnie węże potrafią być sprawne !! nie trzeba od razu kupować nowych)

 • null

  Po zakończonych badaniach wystawiamy stosowną dokumentację podpisaną przez uprawnionych specjalistów. Dokument ten jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych oraz Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie obowiązków wynikających z §3.4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

 • null

  Na każdym badanym wężu zostaje wytłoczona „kontrolka” potwierdzająca wykonanie w/w czynności.

 • null

  Cena badania ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji w zależności od ilości węży oraz innych wykonywanych usług (30-60 zł/szt.)