Uwaga, jeśli jesteś:

 • Zarządcą nieruchomościami,
 • Administratorem
 • lub przewodzisz wspólnocie mieszkaniowej

to mamy dla Ciebie propozycję współpracy w zakresie prowadzenia przeglądów budynków mieszkalnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

zgodnie z Art.62 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 56, poz. 1118) oraz § 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Przegląd wykonywany jest przez inżynierów, specjalistów do spraw bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych

Oferta przeglądu jest dopasowana do Twoich potrzeb i uwzględnia:

 1. stan porządku stwarzanego przez mieszkańców i składowania materiałów palnych,
 2. występowanie samowolnych działań lokatorów stwarzających zagrożenie pożarowe,
 3. ocena zabudowy i zamknięć korytarzy, holi, przedsionków w sąsiedztwie dróg ewakuacyjnych,
 4. warunki ewakuacji,
 5. stan technicznego instalacji i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe,
 6. drogi dojazdowe dla Straży Pożarnej,
 7. zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 8. kompletność dokumentacji.
 • null

  Protokół z przeglądu zawiera prawidłowości i nieprawidłowości dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski i zalecenia pokontrolne.

 • null

  Protokół zawiera pełną i szczegółową dokumentację fotograficzną.

 • null

  Cena okresowego przeglądu ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji i w zależności od wielkości budynku (np. ilości klatek schodowych) (300 -800 zł)