• null

  Przeglądy wykonują specjaliści posiadający aktualne uprawnienia.

 • null

  Zgodnie z przepisami przeglądy wszystkich typów gaśnic należy wykonywać co najmniej raz w roku oraz remont raz na 5 lat ze względu na pięcioletni okres ważności środków gaśniczych.

 • null

  Przeglądy wykonujemy na terenie obiektu i są one potwierdzone odpowiednim protokołem. Oprócz tego na każdej gaśnicy znajduje się kontrolka potwierdzająca jej sprawność.

 • null

  W przypadku gdy gaśnica kwalifikuje się do remontu zabieramy ją do warsztatu serwisowego, a jeśli istnieje taka potrzeba dostarczamy gaśnice zastępcze.

 • null

  Cena za przegląd ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji w zależności od ilości gaśnic (4-10 zł/szt.)

 • null

  Cena za remont gaśnicy zależna jest od jej rodzaju oraz ewentualnych uszkodzeń (wg. cennika warsztatu serwisowego)