INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w naszym wykonaniu:
(opracowana treść + część graficzna + plany ewakuacji)


 1. Opracowana jest zgodnie z najnowszymi przepisami (z 2010 r.)
 2. Zawiera plany graficzne rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i ewakuacji
 3. Zawiera dodatkowe plany ewakuacji do wywieszenia na korytarzach.
 4. Wykonywana jest przez inżynierów, specjalistów ds. bezpieczeństwa pożarowego.
 5. Spełnia wszystkie wytyczne Państwowej Straży Pożarnej.


Poniżej przedstawiamy przykładową grafikę planów ewakuacji:
plan2 plan111 sytuacja sytuacja2

Aby wycenić koszt opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego prosimy o kontakt telefoniczny: 502-099-972 lub e-mailowy: biuro@modpoz.pl.Do wyceny potrzebne są informacje dotyczące wielkości i przeznaczenia obiektu: ilość kondygnacji, powierzchnia, kategoria (biurowy, magazynowy, produkcja itp.).

KONTAKT kliknij tutaj
INFORMACJE O TREŚCI INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 

Cześć pisemna
  1. Warunki ochrony przeciwpożarowej (informacje charakteryzujące i kwalifikujące budynek pod kątem ochrony przeciwpożarowej.
  2. Analiza zagrożenia pożarowego w budynku z uwagi na jego funkcję i procesy technologiczne.
  3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia (procedury ewakuacyjne, czynności poszczególnych osób – bardzo ważny punkt instrukcji).
  4. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne   sposoby ich sprawdzania.
 • Określenie sposobu poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.
 • Zadania i obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej poszczególnych grup pracowniczych (analiza funkcji i dobór obowiązków i zadań zgodnie z wymogami).


Cześć graficzna – plany ewakuacji

Część graficzna Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to rysunki (rzuty kondygnacji) zawierające graficzne wskazanie rozmieszczenia i rodzaj sprzętu gaśniczego w budynku, kierunki i drogi ewakuacyjne i opis pomieszczeń.
Rysunki wykonujemy w formacie A3 (lub większym) i umieszczone są zarówno jako załącznik do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jak również dodatkowo przekazujemy je w formie zalaminowanej do wywieszenia na każdej kondygnacji.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem niezbędnym podczas normalnej eksploatacji obiektu wymaganym zarówno przez Państwową Straż Pożarną jak również przez firmy ubezpieczeniowe (jako spełnienie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej).

Posiadamy duże doświadczenie, a jednocześnie oferujemy rozsądne ceny.

KONIECZNIE ZOBACZ dla kogo wykonaliśmy Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego – lista referencyjna.


Podstawa prawna:
kliknij

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Instrukcja przeciwpożarowa
Instrukcja pożarowa
Instrukcja ppoż