Zapewniamy kompleksowe wyposażenie budynków w sprzęt gaśniczy oraz znaki ewakuacyjne i ochrony ppoż.

Aby otrzymać wycenę należałoby podać następujące informacje:

  • powierzchnia wewnętrzna obiektu i ilość jego kondygnacji lub wysłać rzuty budynku
  • przeznaczenie obiektu (np. biurowy, magazynowy, produkcyjny itp.)
  • czy występują pomieszczenia techniczne lub specjalistyczne (serwerownia, UPS, rozdzielnia elektryczna, kotłownia, inne o podobnym przeznaczeniu).
  • czy sama dostawa, czy dostawa i montaż.

Na podstawie tych informacji obliczamy ilość niezbędnego sprzętu gaśniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sprzedajemy sprzęt przeciwpożarowy – gaśnice i znaki ppoż. POLSKICH PRODUCENTÓW.