Stały nadzór ppoż. w obiekcie (INSPEKTOR PPOŻ.)

Od momentu zawarcia umowy INSPEKTOR PPOŻ. naszej firmy przejmuje obowiązki z zakresu prowadzenia dokumentacji ppoż. firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) oraz szkoli pracownika firmy odpowiedzialnego za ewakuację budynku.

 
 
W skład nadzoru wchodzi:
 
  • kontrola obiektu – cykliczne sprawdzanie stanu bezpieczeństwa pożarowego,
  • prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej firmy,
  • przeglądy gaśnic i badania hydrantów,
  • opracowanie planów ewakuacji, procedur ewakuacyjnych itp.
  • sporzadzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (opcjonalnie),
  • szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
  • doradztwo,
  • pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ppoż.
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

Do zadań naszego inspektora przy prowadzeniu dokumentacji będzie sporządzanie protokółów z kontroli wewnętrznych wraz z wnioskami i przedstawienie kierownikowi lub dyrektorowi oraz prowadzenie korespondencji w sprawach ochrony ppoż. z organami Państwowej Straży Pożarnej.

 

Inspektorami są u nas inżynierowie, specjaliści do spraw bezpieczeństwa pożarowego.

 

Koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od wielkości, rodzaju budynku, firmy, zakładu ( od 300 zł/m-c)

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani prowadzeniem stałego nadzoru  Waszego obiektu prosimy o kontakt:

KONTAKT kliknij tutaj

 

 

 

Zobacz także: