Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Specjalizujemy się w profesjonalnym opracowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z planami ewakuacji.

Przeglądy ppoż.

Wykonujemy przeglądy i konserwację gaśnic, pomiary hydrantów, systemów oddymiania i innych urządzeń przeciwpożarowych

Inne usługi przeciwpożarowe

Wykonujemy również: audyty i kontrole z zakresu bezpieczeństwa ppoż budynków; opinie i ekspertyzy; szkolenia; wyposażenie budynków w sprzęt ppoż.