Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w naszym wykonaniu:

Opracowana jest zgodnie z najnowszymi przepisami (z 2010 r.)

Zawiera opracowaną treść

Zawiera plany graficzne rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i ewakuacji

Zawiera dodatkowe plany ewakuacji do wywieszenia na korytarzach.

Wykonywana jest przez inżynierów, specjalistów ds. bezpieczeństwa pożarowego.

Spełnia wszystkie wytyczne Państwowej Straży Pożarnej.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w naszym wykonaniu:

Informacje o treści Intrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Część pisemna:

  1. Warunki ochrony przeciwpożarowej (informacje charakteryzujące i kwalifikujące budynek pod kątem ochrony przeciwpożarowej.
  2. Analiza zagrożenia pożarowego w budynku z uwagi na jego funkcję i procesy technologiczne.
  3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia (procedury ewakuacyjne, czynności poszczególnych osób – bardzo ważny punkt instrukcji).
  4. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.
  5. Określenie sposobu poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.
  6. Zadania i obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej poszczególnych grup pracowniczych (analiza funkcji i dobór obowiązków i zadań zgodnie z wymogami).

Cześć graficzna – plany ewakuacji:

  1. Część graficzna Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to rysunki (rzuty kondygnacji) zawierające graficzne wskazanie rozmieszczenia i rodzaj sprzętu gaśniczego w budynku, kierunki i drogi ewakuacyjne i opis pomieszczeń.
  2. Rysunki wykonujemy w formacie A3 (lub większym) i umieszczone są zarówno jako załącznik do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jak również dodatkowo przekazujemy je w formie zalaminowanej do wywieszenia na każdej kondygnacji.
info

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem niezbędnym podczas normalnej eksploatacji obiektu wymaganym zarówno przez Państwową Straż Pożarną jak również przez firmy ubezpieczeniowe (jako spełnienie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej).

Zaufaj nam tak jak: