Aby wycenić koszt opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego prosimy podać następujące informacje:

  • Ilość kondygnacji budynku.
  • Ilość klatek schodowych.
  • Powierzchnia budynku (mniej więcej).
  • Przeznaczenie obiektu (biurowy, magazynowy, produkcja, itp.).

Aby wycenić koszt przeglądu sprzętu i urządzeń ppoż. prosimy podać:

  • Ilość sprzętu (ilość gaśnic, hydrantów, klap oddymiających, innych elementów systemów itp.)
  • W jakim mieście zlokalizowany jest obiekt.

Aby wycenić koszt zakupu sprzętu ppoż. prosimy podać:

  • Rodzaj sprzętu sprzętu ppoż. lub podać powierzchnię i przeznaczenie budynku
  • Czy występują pomieszczenia techniczne lub specjalistyczne (rozdzielnia elektryczna, kotłownia, serwerownia)
  • Czy sama dostawa czy dostawa z montażem.

Zawsze można się też z nami skontaktować telefonicznie lub mailowo