Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej ochrony przeciwpożarowej budynków.

Wykonujemy między innymi:

  • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków
  • Plany ewakuacji
  • Przygotowanie budynków do odbioru przez Państwową Straż Pożarną
  • Audyty i kontrole budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
  • Ekspertyzy i opinie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
  • Badania hydrantów – pomiary wydajności i ciśnienia
  • Przeglądy i konserwacje gaśnic
  • Wyposażanie budynków w sprzęt gaśniczy i znaki ppoż.

Naszymi atutami są:

Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze budynków i przygotowywania do odbiorów przez Państwową Straż Pożarną

Czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej prowadzą inżynierowie specjaliści ds. bezpieczeństwa pożarowego

Zawsze prace wyceniamy uczciwie adekwatnie do zakresu zleconych zadań

Można na nas polegać, wystarczy spojrzeć na listę referencyjną firm dla których wykonywaliśmy prace