Rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego opracowujemy dla Ciebie:

Opinie ppoż. na wszystkie zmiany warunków użytkowych budynków, zabudowy korytarzy, wydzielenia i inne tego typu.

Analizy warunków ochrony przeciwpożarowej budynków, potrzebne do wykonania projektów budowlanych i adaptacyjnych.

Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynków, które wymagają dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych lub uzgodnienia rozwiązań zastępczych.

Ceny w/w dokumentacji ustalane są indywidualnie po wstępnej wizji lokalnej obiektu.

info

Opinie, ekspertyzy i analizy uzgadniane są ze stale z nami współpracującymi rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.