Od momentu zawarcia umowy INSPEKTOR PPOŻ. naszej firmy przejmuje obowiązki z zakresu prowadzenia dokumentacji ppoż. firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) oraz szkoli pracownika firmy odpowiedzialnego za ewakuację budynku.

W skład nadzoru wchodzi:

Kontrola obiektu – cykliczne sprawdzanie stanu bezpieczeństwa pożarowego,

Prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej firmy

Opracowanie planów ewakuacji oraz procedur ewakuacyjnych

Przeglądy gaśnic i badania hydrantów

Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (opcjonalnie)

Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ppoż

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od wielkości, rodzaju budynku, firmy, zakładu ( od 300 zł/m-c)

Do zadań naszego inspektora przy prowadzeniu dokumentacji będzie sporządzanie protokółów z kontroli wewnętrznych wraz z wnioskami i przedstawienie kierownikowi lub dyrektorowi oraz prowadzenie korespondencji w sprawach ochrony ppoż. z organami Państwowej Straży Pożarnej.

info

Inspektorami są u nas inżynierowie, specjaliści do spraw bezpieczeństwa pożarowego.

GŁÓWNA

REGULAMIN

POLITYKA PRYWATNOŚCI

O NAS

KONTAKT

Modpoż @ 2010